Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Урок з етики у 6 класі з презентаціями
     

 

Предмети » Інші предмети

Урок з етики у 6 класі
Тема "Якими є права й обов'язки людини в демократичному суспільстві”.

Мета: розкрити поняття „ права людини”, „ права дитини”, „Обов'язки людини і громадянина України”;
познайомити дітей з міжнародними документами, що стосуються захисту прав, формувати вдумливе й відповідальне відношення до процесу захисту своїх прав; приділити увага поняттю обов'язки й відповідальності;
розвивати аналітичне й критичне мислення;
виховувати вдумливе відношення й повагу до прав інших.
Тип уроку: урок засвоєння знань.
Обладнання: підручник, дошка, крейда, папір, маркери, набір олівців, папір, плакати,"Скорочений варіант Конвенції про права дитини", Конституція України, мультимедійна презентація

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання (3-5хв)
Вправа «Закінчи речення» (слайд 1)
1.„Людина є вільною у своїх діях і вчинках , наприклад..........”
2.“Обираючи варіант поведінки ми враховуємо..........”
3.„Однак важливу роль при цьому виборі відіграють моральні...й ... . Наприклад...”
4. “Добро вчинене з примусу......”
5.“Тільки керуючись гуманістичними моральними цінностями людина може бути....”

Бесіда за запитаннями

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра „ Без правил”( 3 хв)
-Зараз ми пограємо! Станьте в три ряди. Кожний ряд становить команду. Перший в колоні є капітаном. (Я даю кожному капітану по олівцю, інші тримаю в себе).
- Гра почалася! (Діти приходять у замішання. Через 30 сек. дивуюся, що діти не вміють грати, потім пояснюю, що вони повинні передавати в кінець ряду по одному предмету .)
- Гра почалася! (Я швидко зупиняю гру й вимагаю передавати олівці через ліве плече).
- Знову граємо! ( Знову зупиняю гру й, за своїм розсудом, повідомляю переможців).

- Що вам не сподобалося в ході гри?
- Чому вам здалася гра нечесною ?
- Що треба було змінити, щоб гра пройшла успішно?

Можливі пояснення дітей: у грі повинні бути правила, вони повинні бути відомі заздалегідь, повинні бути чіткими, ясними. Вони не повинні мінятися в ході гри.

- Як ви думаєте, чому наш урок я почала із гри? Тому, що наше життя – гра… Ви, мабуть, знаєте, що найважливіше в грі є правила. А як в житті правила називаються......
- правами і обов’язками, які регулюють всі сторони нашого життя. На законодавчому рівні – це закони. А незнання закону може привести до замішання (яке було в нас у грі).
- Чи ви знаєте, як називається основний міжнародний документ із прав людини?
(Загальна декларація прав людини)
- А чи мають діти такі ж права, що й дорослі?
- Чи необхідний спеціальний документ по захисту прав дітей? Чому?
(Конвенція про права дитини)
- Подивіться, на малюнки порівняйте Їх. Що між ними спільного? Що відмінного у становищі дітей? ( Слайд 2 - 5 )
( Відповіді дітей)
Малюнки на мультимедійній дошці і підручнику

2. Представлення теми уроку й очікуваних результатів ( слайд 6)

- Сьогодні ми з вами поговоримо про права та обов'язки людини, права та обов’язки дитини, Декларацію прав людини Конвенція про права дитини. Давайте подивимося в підручнику, що ми навчимося й опануємо за урок
Після цього уроку ви зможете……ст., 151 книжка (слайд 7 )
- пояснювати поняття «права людини», «права дитини», «обо¬в'язки людини і громадянина України»;
- наводити приклади прав і обов'язків;
- висловлювати й аргументувати власні думки про права й обов'язки учня, людини та громадянина в Україні.
Поняття, які треба вміти застосовувати: права лю¬дини, права дитини, права і обов'язки людини та громадя¬нина.

ІІІ. Основна частина
1. Що таке права людини ( слайд 8 )
Інформування
Кожен із нас завжди пов'язаний з іншими людьми: друзями, знайомими. У школі ви учень, вдома для батьків - дитина, та насамперед - Людина. Саме тому ми мусимо зважати на тих, хто нас оточує.
Усі хочуть бути коханими, здоровими, сильними, щасливими й потрібними комусь. Більшість людей шукають дружби, відчувають біль, потребують захисту, безпеки та впевненості, хочуть, аби їх поважали.
Для того, щоб людина могла існувати як біологічна жива істота, їй потрібна можливість мати їжу, одяг, житло. Оскільки людина живе у суспільстві, їй, як члену суспільства, необхідно мати можливість вчитися, працювати, бути вільною і рівноправною з усіма іншими людьми. Оскільки людина живе у державі, вона має з нею правовий зв'язок. Отже, їй потрібні також можливості брати участь у житті цієї держави, вимагати від держави захисту від будь-яких посягань тощо.
Для того щоб усвідомити ці прості істини, людство багато пережило. Лише після Другої світової війни ( Коли відбулася Друга світова війна?) стало зрозумілим, що тільки домовленість між різними країнами може забезпечити справжній захист прав людини в усьому світі. У 1948 р. всесвітня Організація Об'єднаних Націй ухвалила Загальну декларацію прав людини. Проголошені права людини включають, зокрема, можливість розвивати і використовувати свої людські й моральні якості, інтелект, таланти для задоволення духовних й інших інтересів і потреб. Права людини, що захищаються міжнародними документами і законами нашої держави, засновані на моральних нормах і цінностях: справедливості, рівності, повазі до людської гідності.
- Скажіть, будь ласка, а яке правило моралі допомагає нам регулювати наші відносини у спілкуванні? ( Золоте правило моралі........)

Виступ психолога
Повідомлення результатів анкетування проведеного напередодні та обговорення результатів ( слайд 9 – 16 )
Інтерактивна гра „Як ви думаєте?”
- Слово „ права” всім добре відоме, його дуже часто чують.
- Чи замислювалися ви над тим , що означає це слово ?
- Я пропоную вам закінчити речення „Права людини - це.....( слайд 17)
Після цієї вправи зазначаю, що можна виділити три найбільш поширених значення поняття "права":
1. Звичайні права — норми поведінки, засновані на звичаях.
2. Моральні права — норми поведінки, засновані на принципах добра,
справедливості, прийняті в суспільстві.
3. Юридичні права — норми поведінки, регульовані законом ( слайд 18)

( Виведено запис на мультимедійну дошку)

Поряд з юридичними правами існують природні права, права, які людина має одразу від моменту появи на світ, або права людини.
Права людини — це те, чим, згідно з нормами моралі, наділена кожна особа як людська істота ( слайд 19)
Кожна країна, яка підтримує міжнародні документи про права людини, бере на себе зобов'язання забезпечити такі права для всіх людей на своїй території. Прийняла на себе обов'язки й наша держава. Громадяни України мають багато прав.
( На мультимедійній дошці запис)
- Діти , запишіть, будь ласка це визначення в зошит.
Права людини - можливості людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні та духовні блага, які необхідні їй для нормального існування і розвитку.

Права людини призначені захищати ті можливості, які є необхідними для гідного життя людини, можливості існувати та розвиватися як особистість

Права людини — це забезпечені державою можливості задоволення людиною своїх життєвих потреб та інтересів.

Робота з підручником
- Прочитайте уривок із Загальної декларації прав людини та поміркуйте. про що йдеться в документі?
- Коли людина отримує свої права?
- Поясніть твердження з Декларації про те, що «люди народжуються рівними у своїй гідності й правах».
- Чи має хтось перевагу у своїх правах?
На мультимедійну дошку виведено Загальну декларацію прав людини
( слайд 20, 21)

Робота в парах
- Ознайомтеся у парах, які з прав в Загальній декларації прав людини названо такими, що надані людині від народження.
Поясніть, що означає кожне з цих прав.
Наведіть із власного досвіду приклади реалізації цих прав. Обміняйтеся думками з найближчими сусідами, а потім з іншими однокласниками.

Особливості прав людини
• Права людини не можна купити, заробити чи успадкувати. Людина має їх від народження — це "природні права " кожної людини.
• Права людини є однаковими для всіх людей, незалежно від раси, статі, віровизнання, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження. Всі ми народжені вільними і — рівними у гідності та правах — права людини "універсальні".
• Права людини не можна відібрати - ніхто не сміє позбавити іншу людину цих прав за будь-яких умов. Люди наділені ними навіть тоді, коли закони їхніх країн не визнають прав людини чи коли уряди порушують їх: наприклад, коли в країні існує рабство, раби все одно мають права, хоч ті й порушуються — права людини "невід'ємні".
• Для того щоб жити з гідністю, всі люди наділені правом на свободу, безпеку та гідні людини норми громадського життя — права людини "неподільні".
Коли ми говоримо, що права людини притаманні кожному, ми розуміємо під цим також, що кожен із нас має обов'язок поважати права іншої людини.

ІІ. Якими є права дитини ( слайд 22 )
Якими ж є права дитини? У загальних рисах вони такі самі, як і в дорослих. Однак діти частіше відчувають образу та неспра¬ведливість, оскільки є слабшими і беззахисними. Тому ООН було складено й проголошено спеціальну Декларацію прав дитини (1959 р.), яку одноголосно підтримали всі 78 членів Генеральної Асамблеї ООН. Вона має найбільший моральний авторитет в світі. І ухвалено міжнародну Конвенцію про права дитини (1989 р.). Якщо перший документ лише проголошував ці права, то другий - зобов'язував держави, що його підписали, забезпечити його виконання. Відповідно до статті 1 названої Конвенції, дити¬ною є кожна людина, доки не досягне 18-річного віку ( слайд 23)
Права ди¬тини - це певні спеціальні можливості, необхідні людині віком до 18 років для життя і досягнення зрілості. Кожна дитина, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, майнового стану, стану здоров'я, має рівні права з усіма іншими дітьми
Особливе значення надається захисту прав дітей як частини населення, що внаслідок своєї вразливості, фізичної і розумової незрілості потребує особливої охорони і піклування з боку батьків і суспільства. Раніше люди і гадки не мали про права дітей. Дитину розглядали як другорядний матеріал з якого повинна утворитися повноцінна людина. До думок дітей не прислухалися, бо вважали їх незрілими і нераціональними. Дорослі мали повну владу над дітьми, а дітям нічого не залишалось, як сприймати все це як належне, бо необізнаність населення про права та обов’язки дітей, необізнаність самих дітей завжди залишалась і залишається актуальною проблемою нашого суспільства.
З плином часу ситуація поступово змінювалась.
З початку ХХ ст. людство все більше уваги звертає на проблему захисту прав дитини, адже до того вважалося, що інтереси дітей природним чином співпадають з інтересами батьків; більше того, батьки краще знають, чого потребує дитина, тому виділяти дітей в окрему категорію громадян немає потреби.

- Отже, світове співтовариство керується спеціальними документами по захисту прав дітей:
1)Декларація прав дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1959 році, у ній 10 статей, 10 принципів захисту прав дітей)
2) Конвенція про права дитини (ООН в 1989 році, у ній 54 статті, що стосуються не тільки прав і свободи, але й зобов'язань держав по захисту прав ( слайд 24 )

Декларація ( з лат. "проголошення") – офіційний документ у якому проголошено певні принципи та положення
Конвенція ( з лат. "угода ") – договір між державами з якогось спеціального питання ( слайд 25)
- Запишіть ці визначення в словничок уроку.

Різниця між ними складається в правових наслідках. Держава, що підписала Конвенцію, бере на себе відповідальність і готовність відповідати за невиконання. Держава щорічно представляє звіт в ООН про стан дітей у своїй країні. 54 статті визначають природу відповідальності урядів і батьків за добробут дитини. Більше 130 країн, включаючи Україну, прийняли всю серйозність документа. Приєднання ж до декларації – лише намір держави дотримуватися її положенням. Недотримання основних принципів декларації ніяких правових наслідків не має.
Тому, з юридичної точки зору, більше значимим документом є Конвенція. Саме Конвенції ми приділимо особливу увагу.
- Отже, Конвенція - дуже серйозний документ, адресований урядам держав. Щоб він не виявився занадто важким, спробуємо самі вгадати, що вона може містити.
Метод „ Мозковий штурм”
- Насамперед, з'ясуємо, кого в Конвенції визнають дитиною?
(Особа від народження до 18 років).
- Пропоную визначити, що необхідно дитині для нормального життя, тобто потреби. (Їжа, друзі, школа, родина і т.д. )
- Очевидно, що ці потреби перераховані в Конвенції як основні права дітей.

Перегляд презентації « Права в малюнках»

3.Як поважають та захищають права людини в демократичному суспільстві
Презентація 2 (слайд 1)
Інформування
Сьогодні більшість країн світу намагається враховувати основні положення Загальної декларації прав людини. Вони є складовою конституцій і законів усіх демократичних держав. Якщо влада не поважатиме цих прав, люди мусять їх відстоювати. Наприклад, якщо представник влади (зокрема, державний службовець) порушить чиїсь права або свободи, громадянин має право звернутися до суду.
Однак багато чого для дотримання прав людини можемо зробити й ми самі: підтримати слабшого, допомогти тим, хто потрапив у біду тощо. Навіть спілкування ми можемо зробити людянішим. Якщо важко захищати свої права та права людини одному, треба шукати однодумців, з якими легше подолати труднощі. Саме тому в багатьох країнах молоді люди об'єднуються в громадські організації і товариства.

( Слайд 2 )

Громадянин і держава
Питання Зміст
Держава гарантує громадянину
Право на життя, повагу гідності людини, свободу і особисту недоторканність
Судовий захист
Недоторканність житла
Таємниця листування і телефонних розмов
Свобода пересування і вільний вибір місця проживання
Свобода думки, слова, світогляду і віросповідання Участь в управлінні державними справами
Право на працю та відпочинок
Право на освіту й охорону здоров'я
Право на гідний життєвий рівень, житло
Право на проведення зборів, мітингів
Зобов'язання громадянина перед державою Дотримуватися законів
Сплачувати податки
Захищати Вітчизну
Шанувати державні символи
Не заподіювати шкоди
природі й культурній спадщині
Відшкодовувати завдані збитки

_ _- На вашу думку, чи порушуються права дітей?
- Ми послухаємо дані щодо порушення прав, які нам підготувала психолог Наталія Вікторівна ( слайд 3 – 5 )

Людина може звертатися за захистом своїх прав в багато інстанцій ( міліцію, суд, прокуратуру ...)

Презентація на дошці про уповноваженого з прав людини (слайд 6,7 )

Вправа « Мозковий штурм»
- На вашу думку, що ви можете зробити, щоб допомогти державі і суспільству захищати свої права людини і дитини.
( Кожна людина повинна дотримуватися правил моралі, заповідей…..)

Дітям роздаються пам’ятки про те, куди вони можуть звернутися за захистом свої прав ( слайд 8 )

4. Як співвідносяться права й обов'язки ( слайд 9)
Міжнародні документи ( слайд 10) надають дітям і дорослим багато прав, проте нам дозволено далеко не все. Здійснюючи свої права, не мож¬на діяти всупереч інтересам інших або обмежувати їхні права. Права передбачають і певні обов'язки.

Хоча у дитини багато прав, їй дозволено далеко не все. Використовуючи свої права, не можна діяти на шкоду іншим людям або обмежувати їх права. Права тягнуть за собою й певні обов’язки. Насправді, права не можуть існувати без обов’язків, бо тоді право не буде здійснене.

Запис на мультимедійній дошці ( слайд 11 )
Обов'язок – це визначена законом міра обов'язкової поведінки особи, недотримання якої зумовлює правові наслідки.

- Діти запишіть, будь ласка. Це визначення до нашого словника уроку

- Давайте порівняємо права і обов’язки

Запис на мультимедійній дошці (слайд 12)

У кожної дитини є право на освіту, але й обов’язок ходити до школи, щоб право на освіту було реалізованим.

У кожної дитини є право на медичну допомогу, але й обов’язок турбуватися про своє здоров’я, щоб рости міцним і розвиватися.

У кожної дитини є право виражати свої думки, але вона повинна рахуватися з думками інших людей, щоб висловлена думка не завдала шкоди іншим.

Чи замислювалися ви над тим, що життя ґрунтується на вико¬нанні обов'язку? Бувають різні обов'язки - легкі й обтяжливі, про¬те всі їх слід виконувати. Є професійні обов'язки, які треба викону¬вати, обіймаючи певну посаду. Більшість людей виконують сімейні обов'язки, обов'язки щодо своїх родичів і друзів тощо. Нерідко трапляється, що людина сама бере на себе відповідальність за певну справу, тобто добровільний обов'язок щось робити. Наш Основний закон - Конституція України - визначає обов'язки громадян Укра¬їни. У документі, зокрема, зазначено, що кожен громадянин по¬винен захищати Батьківщину та її незалежність, шанувати дер¬жавні символи, не чинити шкоди природі, культурній спадщині українського народу, сплачувати необхідні податки, неухильно додержуватися Конституції України та законів України ( слайд 14 – 17 ), не зазіхати на права й свободи, честь і гідність інших людей.

- Скажіть, будь ласка, який ваш громадський обов’язок?

Презентація про права та обов’язки учнів ( слайд 18 – 20 )

Розділіть аркуш навпіл. Ліворуч запишіть свої права, право¬руч - обов'язки. Намагайтеся врахувати свої права як дити¬ни, людини, громадянина, члена сім'ї, учня та ін.
- Який пе¬релік вийшов довшим? Що вам було важче визначити: права чи обов'язки? Чому? Поділіться результатами своєї роботи з класом.

ІV. Заключна частина
1.Підбиття підсумків
Перегляд словника уроку ( слайд 21)
Метод „Гранування”
Цей метод націлений, передусім, на стимулювання мислення учнів про зв'язки між окремими поняттями теми.

ЕТАПИ МЕТОДУ:
1. Учням пропонується записати центральну фразу теми уроку - „Забезпечення прав дитини" - посередині аркуша паперу.
2. Далі учні записують слова та категорії, які спадають на думку з теми уроку.
3. Коли всі ідеї записані на папері, учні починають встановлювати, де це можливо, зв'язки між поняттями.

Інтерактивна вправа
- Уявіть, що живете в країні, у якій люди мають тільки права, або тільки обов’язки. У якій країні ви хотіли б жити?
- Як би ви почувалися в країні, де люди не мали б жодних зобов’язань?
- Тому найкраще жити в суспільстві, де існують і права і обов’язки.

Оцінювання результатів
Вправа „ Колективна рефлексія”
- Чи досягли ми очікуваних результатів?
Вислуховуються відповіді учнів
Пропоную учням оцінити свою роботу на уроці , виставивши в карточку самооцінку .

V. Домашнє завдання ( слайд 22 )
(інтегроване)
1. Опрацювати урок 27 ст. 157 – 162
2. Скласти пам‘ятку “Права та обовя‘зки учнів”
3. Написати міні – твір на тему:
“ Чому потрібно знати права людини”( за бажанням)
_- Бажаю вам жити в мирі та злагоді, дотримуючись «золотого правила моралі».
Адже кожен з нас є Людиною.( Слайд 23, 24 )

Автор: 

Тарасевич Ніна Миколаївна
Вчитель етики Олевської ЗОШ № 2

Класи: 6 клас
Предмети: Інші предмети
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!