Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
5 клас Синтаксис ( І частина )

 

     
Класи: 5 клас
Предмети: Українська мова
     
Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

 

     
Тест для тематичного контролю. 8 клас.
Речення із звертаннями, вставними словами
(словосполученнями, реченнями)

1. Звертання – це
а) слово, яке виражає ставлення мовця до висловленого ним повідомлення;
б) слово, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням;
в) чуже мовлення, передане дослівно, без змін.

2. Поставте слова у Кличний відмінок: Ольга Іванівна, Юрій Петрович, Аркадій, Поліна,Іван, Юлія, бригадир, учень, пан полковник, товариш.
Кривун, Надія, фірма, протекція, душа, матуся, інстанція, економіка, країна, технологія, одиниця, доня, староста.

Класи: 8 клас
Предмети: Українська мова
     
Прислівник 7клас

 

     
Класи: 7 клас
Предмети: Українська мова
     
Скаладнопідрядне речення 9 клас

 

     
     
Службові частини мови: Прийменник, Сполучник. 7 клас

 

     
Тематична. Службові частини мови: Прийменник, Сполучник. 7 клас

I. У якому рядку визначення прийменника правильне?
А) Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника та займенника від інших слів.
Б) Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв'язку однорідних членів речення.
В) Прийменник — незмінна службова частина мови, що вживається для зв'язку частин складного речення.
Г) Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

Класи: 7 клас
Предмети: Українська мова
     
Яблуневий розмай. Урок узагальнення й систематизації вивченого

 

     
Яблуневий розмай
Урок узагальнення й систематизації вивченого
з основних розділів мовознавства в 9-му класі

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з основних розділів мовознавства, зокрема з фонетики, будови слова, лексики

Класи: 9 клас
Предмети: Українська мова
     
Підсумковий урок української мови у 9 класі. Бузковий урок

 

     
Бузковий урок

Тема. Повторення та систематизація вивченого у 9 класі.
Мета: повторити та систематизувати вивчене про синтаксис складного речення у 9 класі, удосконалювати вміння відшуковувати відповідні синтаксичні конструкції у тексті, самостійно будувати висловлювання за схемами та темою, збагачувати словниковий запас учнів, виховувати бачення і розуміння краси у мистецтві, природі.
Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь та навичок.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів.

Класи: 9 клас
Предмети: Українська мова
     
Види складних речень та розділові знаки в них. Презентація.

 

     
Види складних речень та розділові знаки в них
Предмети: Українська мова
     
Презентація "Групи прикметників за значенням"

 

     
Презентація "Групи прикметників за значенням" Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
історія книги та сучасні словники

 

     

презентація присвячена історії створення книги від найдавніших до сучасних, в тому числі й електронних

Класи: 10 клас
Предмети: Українська мова
     
 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!