Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Тест для тематичного контролю. 6 клас. Правопис іменників

 

     

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Правопис іменників

1. Суфікси –ичок–, –ичк– вживаються в іменниках
а) іншомовного походження;
б) що походять від іменників із суфіксом –ик–, –иц–;
в) що означають збірні поняття.
Іменник із суфіксом –ичок– або –ичк– увести в речення.

2. Суфікс –ив– уживається в іменниках, що означають
а) опредмечену дію;
б) матеріал або продукт праці;
в) назву живих істот.
Скласти і записати речення з іменником, що має суфікс –ив–.

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Тест для тематичного контролю. 6 клас. Відмінювання іменників.

 

     

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Відмінювання іменників.

1. До першої відміни належать:
а) іменники жіночого роду на приголосний;
б) іменники середнього роду на -а, (-я) з суфіксами -ат-, -ят-, -ен- у непрямих відмінках;
в) іменники чоловічого, жіночого та спільного роду на -а (-я).
Словосполучення зловісна пуща поставити у формі орудного відмінка однини.

2. Іменники середнього роду типу колосся, волосся, обличчя належать до
а) I відміни;

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Тест для тематичного контролю. 6 клас. Іменник як частина мови

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Іменник як частина мови

1. Іменник означає
а) дію предмета;
б) ознаку предмета;
в) предмет.
Навести приклад іменника.

2. З великої букви пишуться
а) іменники – загальні назви;
б) іменники – власні назви;
в) іменники – назви істот.

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Тест для тематичного контролю. 6 клас. Займенник, відмінювання та правопис займенників.

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Займенник, відмінювання та правопис займенників.

1. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є
а) вказівними;
б) означальними;
в) особовими;
г) питальними.

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Тест для тематичного контролю. 6 клас. Дієслово як частина мови.

 

     

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Дієслово як частина мови.

1. Дію або стан предмета як процес без вказівки на особу, рід, число, час, спосіб називає
а) дієприкметник;
б) дієприслівник;
в) неозначена форма дієслова.
Скласти (пригадати) й записати речення з дієсловом у неозначеній формі (напр.: Треба знати, що й де сказати (Нар. творч.).

2. Є такі види дієслова:
а) дійсний, умовний, наказовий;
б) минулий, теперішній, майбутній;
в) доконаний і недоконаний.

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Українська мова. 5 клас. ТКР. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 5 клас
Тематична контрольна робота
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

І рівень

На кожне з питань вибрати правильний варіант відповіді.
1. Правильне написання слів вивчає розділ науки про мову, що називається:
а) фонетика;
б) графіка;
в) орфоепія;
г) орфографія.

Класи: 5 клас
Предмети: Українська мова
     
Українська мова. 5 клас. ТКР №10. Лексикологія. Фразеологія

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 5 клас
Тематична контрольна робота №10
Лексикологія. Фразеологія

І рівень

На кожне з питань вкажіть правильний варіант відповіді.
1.Розділ науки про мову, що вивчає словниковий склад мови, це
а) орфографія;
б) фонетика;
в) синтаксис;
г) лексикологія.

Класи: 5 клас
Предмети: Українська мова
     
Українська мова. 5 клас ТКР. Текст, його ознаки

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 5 клас
Тематична контрольна робота
Текст, його ознаки

1.Текст – це…
а) висловлювання, що складається з кількох речень;
б) група речень, об’єднаних темою та головною думкою;
в) група речень, об’єднаних мікротемою;
г) висловлювання, що складається з кількох абзаців.
2. Тема тексту – це

Класи: 5 клас
Предмети: Українська мова
     
Тематичне тестування. 7 клас. Повторення та узагальнення вивченого.

 

     

Тематичне тестування. 7 клас.
Повторення та узагальнення вивченого.

1.Дієприкметник відповідає на питання:
а) що роблячий? що зроблений?
б) що роблячи? що зробивши?
в) який? яка? яке? які?

2. Безособові дієслівні форми на –но, –то утворюються
а) від неозначеної форми дієслова;
б) від активних дієприкметників;
в) від пасивних дієприкметників.

3. Разом із не пишуться такі дієприслівники:
а) не/знаючи, не/поважаючи, не/сказавши.
б) не/вгаваючи, не/зважаючи, не/дооцінюючи;

Класи: 7 клас
Предмети: Українська мова
     
Тест для тематичного контролю. 7 клас. Дієприслівник

 

     

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Дієприслівник

1. Дієприслівник – це
а) самостійна частина мови;
б) особлива форма прислівника;
в) особлива форма дієслова.
Записати дієприслівник, поставити до нього питання.

2. Дієприслівник означає

а) ознаку предмета за дією;
б) додаткову дію або стан;
в) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета.
Скласти (пригадати) та записати речення з дієприслівником, підкреслити в ньому дієприслівник як член речення.

Класи: 7 клас
Предмети: Українська мова
     
 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!