Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Тест для тематичного контролю. 7 клас. Дієприкметник.

 

     

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Дієприкметник.

1.Дієприкметник – це
а)особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією;
б)особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію;
в)самостійна частина мови, що виражає дію предмета або стан.
Навести приклад (2–3) дієприкметників і визначити їх граматичні ознаки.

2.Дієприкметник має властивості
а)дієслова і прислівника;
б)дієслова і прикметника;
в)дієслова. прикметника і прислівника.

Класи: 7 клас
Предмети: Українська мова
     
Українська мова. 6 клас. ТКР №4. Іменник як частина мови

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 6 клас
Тематична контрольна робота №4
Іменник як частина мови

1. Позначте рядок, у якому всі іменники-власні назви слід писати з великої літери і в лапках:
а) сестра Оленка, пес Йогурт, кінотеатр Веселка;
б) вірш Заповіт, книга Кобзар, журнал Соняшник;
в) цукерки Червоний мак, вулиця Каштанова, казка Котигорошко;

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Українська мова. 6 клас. ТКР №4. Правопис іменників

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 6 клас
Тематична контрольна робота №4
Правопис іменників

1. Запишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи пропущені літери.

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Тест для тематичного контролю. 6 клас. Числівник, відмінювання і правопис числівників.

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Числівник, відмінювання і правопис числівників.

1. Збірні числівники означають
а) кількість, що складається з певного числа частин цілого;
б) кількість предметів як сукупність, єдине ціле;
в) порядок предметів при лічбі;
г) кількість предметів у цілих одиницях.

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Тест для тематичного контролю. 6 клас. Відмінювання, творення та правопис прикметників

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Відмінювання, творення та правопис прикметників

1. На тверду і м’яку групи прикметники поділяються залежно від того,
а) на який приголосний – твердий чи м’який – закінчується основа слова;
б) на яке питання – який? або чий? – відповідає прикметник;
в) яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні;

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Тест для тематичного контролю. 6 клас. Прикметник як частина мови

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Прикметник як частина мови

1. Прикметник означає
а) предмет;
б) ознаку предмета та його приналежність;
в) кількість предметів або їх порядок при лічбі.
Навести приклад прикметників (3-4), поставити до них питання.

2. Ступені порівняння можна утворити від
а) якісних прикметників;

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Тест для тематичного контролю. 6 клас. Повторення та узагальнення вивченого.

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Повторення та узагальнення вивченого.

1.Словосполучення та речення вивчає такий розділ науки про мову
а)фонетика;
б)графіка;
в)синтаксис.

2.Словосполучення складається із
а)рівноправних слів;
б)головного і залежного слова;
в)підмета і присудка.

3.Речення є

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Контрольне тестування. 6 клас. Морфологічні ознаки дієслова.

 

     

Контрольне тестування. 6 клас.
Морфологічні ознаки дієслова.

1. Існують такі способи дієслова:
а) доконаний і недоконаний;
б) дійсний, умовний, наказовий;
в) минулий, теперішній, майбутній.
У реченні визначити спосіб ужитих дієслів.
Чесним словом лікуйся, живи Україною (В. Кочевський).

2. Безособове дієслово означає
а) дію без відношення до будь-якої особи;
б) дію, можливу за певної умови або бажану;
в) дію, яка відбуватиметься після розповіді про неї.

Класи: 6 клас
Предмети: Українська мова
     
Тематичне оцінювання. 8 клас. Речення з однорідними членами

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тематичне оцінювання. 8 клас.
Речення з однорідними членами.

1. Однорідні члени речення
а) називають того, до кого звертаються з мовленням;
б) відповідають на одне й те питання, відносяться до одного й того самого слова в реченні;
в) передають ставлення мовця до висловлюваного.

Класи: 8 клас
Предмети: Українська мова
     
Тематичне оцінювання. 8 клас. Односкладні речення. Неповні речення.

 

     

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тематичне оцінювання. 8 клас.
Односкладні речення. Неповні речення.

1. Речення, у яких граматична основа складається з одного головного члена (підмета чи присудка), – це
а) неповні речення;
б) односкладні речення;
в) непоширені речення.
Скласти (пригадати) й записати речення з одним головним членом (напр.: Пахло житнім хлібом і теплом (М.Рильський).

Класи: 8 клас
Предмети: Українська мова
     
 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!