Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Контрольна робота з фонетики 5 кл
     

 

Предмети » Українська мова

Тематична контрольна робота №5
« Фонетика»
1 варіант

1. Фонетика – це розділ науки про мову, який вивчає
а)знаки письма
б)правила вимови
в) правила написання слів
г) звуки мови і мовлення

2. Які звуки не мають парних глухих?
а) [ б д з ]
б) [ж г дж ]
в)[м в н]
г)[л р д ]

3.У якому слові буква Я позначає один звук?
а) лялька
б) ягода
в) мякий
г) маяк

4 .У якому слові буквосполучення дж позначає два звуки?
а) джерельце
б) підживити
в) джміль
г) сиджу

5. У якому ряді слів допущено помилку при складоподілі?
а)ти-хий, ві- рний, до-вгий
б) се-ло, ба-га-тий, лис-тя
в) хат-ка, бо-со-ніж, у-пе-ред
г)тяж-ко, міц-ність, у-важ-ний

6.Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення
а) жаліс...ний, проїз...ний, щас...ливий
б)виїз...ний, хвас...ливий, совіс...ний,
в) шіс...надцять, кількіс...ний, вартіс...ний
г) студен..ський, чес..ний, шіс...сот

7.Знайдіть рядок, у якому в усіх словах можливе чергування О,Е з І
а)сосна, бджола, Харків
б) сім, свій, бік, віск
в) верх, село, восени
г) волосся, ніс, вечір

8.Знайдіть слово з орфограмою «Чергування А з О в коренях дієслів
а) заважати
б) катати
в) малювати
г) казати

9)Виділіть ряд слів, у яких замість крапок вживається літера Ґ
а)...ай, о...ірок, ...іркий , ...едзь
б) ..оріх, ...ора, дзи...а, ..ості
в)...рати, ...орох, ...остинець, рі...
г) ...ава, ..анок, а...рус, дзи...а

10 Укажіть рядок, у якому на місці крапок слід писати букву И
а)шел..стіти, тр...вога, р...піння, груд..нь
б) буд...нь, в...селий, бл...скучий, щ...пнути
в) щ..рий, щ...пати, к...сіль, тр..мати
г) с...гнал, в...зуть, далеч...нь, кр...латий

11.У якому слові [О ] вимовляється наближеним до [ У]
а)зозуля
б) олово
в) бовкнути
г) сподівання

12.Запишіть звукописом речення
Як проголодаєшся, робити здогадаєшся.

Тематична контрольна робота №5
« Фонетика»
2 варіант

1. Орфоепія – це розділ науки про мову, який вивчає
а)знаки письма
б)правила вимови
в) правила написання слів
г) звуки мови і мовлення

2. Які звуки не мають парних мяких, а тільки помякшуються?
а) а) [ д з л ]
б) [м в б ]
в)[р л н ]
г)[с ц т ]

3.У якому слові буква Я позначає два звуки ?
а) лялька
б) рядно
в) мякий
г) млявий

4 .У якому слові буквосполучення ДЗ позначає два звуки ?
а) дзвінок
б) відзначати
в)родзинка
г) дзьоб

5. У якому ряді слів допущено помилку при переносі слів ?
а)ти-хий, вір-ний ,дов-гий
б) се-ло, ба-га-тий, лис-тя
в) хат-ка , бо-со-ніж , упе-ред
г)тя-жко, Т.Г. –Шевченко , у-важ-ний

6.Укажіть рядок, у якому в усіх словах не відбувається спрощення
а) жаліс...ний, проїз...ний, щас...ливий
б)виїз...ний, хвас...ливий, совіс...ний,
в) шіс...надцять, кількіс...ний, вартіс...ний
г) студен..ський, кіс..лявий шіс...сот

7.Знайдіть рядок, у якому в усіх словах можливе чергування О,Е з І у коренях
а)сосна, Київ очі
б) верх, село, восени
в) свій, бік, віск
г) волосся, ніс, сім,

8.Знайдіть слово з орфограмою «Чергування Е з И в коренях дієслів
а) беру
б) нести
в) везти
г) пекти

9)Виділіть ряд слів, у яких замість крапок вживається літера Ґ
а) ...уздик ..анок, а...рус, ...атунок б)...ай, о...ірок, ...іркий , ...едзь в) ..оріх, ...ора, дзи...а, ..ості г)...ава , ...орох, ...остинець, рі...

10 Укажіть рядок, у якому на місці крапок слід писати букву Е
а)шел..стіти, тр...вога, р...піння, груд..нь
б) буд...нь, в...селий, ш...птати , ож...ледь
в) щ..рий, щ...пати, к...сіль, тр..мати
г) с...гнал, в...зуть, далеч...нь, кр...латий

11.У якому слові [О ] вимовляється наближеним до [ У]
а)розумний
б) молоко
в) бовкнути
г) дорога

12.Запишіть звукописом речення
Удар забувається, а слово запамятається

Автор: 

натал я

Класи: 5 клас
Предмети: Українська мова
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!