Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Тематична контрольна робота з української мови за темою ,,Лексикологія. Групи слів за значенням,,
     

 

Предмети » Українська мова

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9
ВАРІАНТ 1
Лексикологія. Групи слів за значенням

1. ( 0,5 бала) Синоніми — це слова:
а) що мають протилежне значення;
б) однакові за написанням і звучанням, але різні за лексичним значенням;
в) різні за написанням і звучанням, але близькі за лексичним значенням.

2. ( 0,5 бала) Переносне значення слова виникає, коли:
а) людина хоче назвати предмет або явище;
б) назва з одного предмета чи явища переноситься на інше завдяки схожості ознак;
в) між предметами та явищами немає нічого схо¬жого.

3. ( 0,5 бала) Антоніми — це слова:
а) протилежні за значенням;
б) однакові за звучанням, але різні за значенням;
в) однакові за звучанням, але різні за написанням.

4. ( 0,5 бала) Синонімічний ряд — це:
а) два і більше синонімів;
б) загальна назва всіх слів, що мають синоніми;
в) назва слів-синонімів, що належать до певної частини мови, наприклад, дієслів.

5. ( 0,5 бала) Омонімами називають слова:
а) однакові за написанням і звучанням, але різні за лексичним значенням;
б) різні за написанням і звучанням, але близькі за лексичним значення
в) що мають протилежне лексичне значення.

6. ( 0,5 бала) Багатозначними словами називають слова, що:
а) позначають велику кількість одних і тих самих предметів, явищ тощо;
б) позначають великі за розміром предмети, явища;
в) мають кілька лексичних значень.

7. ( 0,5 бала) У перекладних словниках:
а) з'ясовується походження певної мови;
б) вміщено слова живої мови лише одного якогось народу;
в) перекладаються слова з однієї мови на іншу ;

8. ( 0,5 бала) У яких рядках слова синонімічні?
а) Розумний, недурний, мудрий;
б) дивний, неймовірний, великий,
в) м’який, лагідний, пухкий;
г) ясний, яскравий, сяючий.

9. ( 0,5 бала) Укажіть словосполучення, у яких слово джерело вжито в переносному значенні. Складіть з ним речення.
а) джерело мінеральної води;
б) нафтове джерело;
в) джерело зла.

10. ( 0,5 бала) Лексика – це:
а) словниковий склад мови:
б) самостійна частина мови;
в) службова частина мови.

11. ( 0,5 бала) Підкресліть синоніми до слова метелиця.

Ну, й зима — хуртеча та вітрюга.
Ні проїхати, ані пройти;
Третій тиждень небо в завірюсі
Падає на землю степову.
Налітає раз у десять років
Отака скажена крутія.
Ніч на базі, ну і ніч, нівроку.
Степова безсонна манія.
Курява, завія, хуртовина,
Заметіль, і хвища, і юга...
Л. Первомайський

12. ( 0,5 бала) Підкресліть словосполучення, у яких слова вжиті в переносному значенні. З одним складіть речення.
Золота ложка, золота людина, золоті руки. Срібний голос, срібний ніж, срібне волосся. Сумує ліс, сумує матір, сумує небо.

13. ( 0,5 бала) У реченнях підкресліть омоніми.

Він серйозно займався спортом. Займався мутний березовий ранок. Буває, так зажуришся, що й люлечка не куриться. Куриться шляхом курява.

14. ( 1 бал) Підберіть синоніми до слів:

Бігти -
Сміливий -

15. (1,5 бала) Складіть речення з омонімами.

Задачі, за дачі; любо, Любо; наніс, на ніс.

16. ( 3 бали) Складіть твір-мініатюру ,, Мій найкращий друг“, використовуючи синоніми і антоніми.

Автор: 

Баяк Євгенія Анатоліївна, вчитель української мови і літератури Деснянської гімназії, Чернігівська обл.

Класи: 5 клас
Предмети: Українська мова
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!