Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Контрольна робота.
     

 

Предмети » Українська мова

Контрольна робота. Лексика. Фразеологія. 10 клас

I – В
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( по 0,5 балів ).
1. Фразеологія вивчає …
а) словосполучення
б) крилаті вислови
в) афоризми
г) прислів’я і приказки
2. Архаїзми – це слова, які …
а) з’являються у мові
б) запозичені з інших мов
в) колись вживались часто, а тепер майже не використовуються
г) вживаються лише в мові людей певної місцевості
3. Укажіть групу слів-синонімів:
а) говорити, казати, кричати, говірка
б) пересуватися, бігти, шкандибати, повзти
в) вітчизна, батьківщина, земля, родина
г) вода, рідина, молоко, чай
4. Позначити рядок, в якому всі пари слів є антонімами:
а) день – вечір, сім’я – рід, зима - літо
б) верх – низ, чорне – біле, ліс - гай
в) вперед – назад, добре – погано, часто - густо
г) сум – радість, день – ніч, ранок – вечір
5. Вкажіть групи слів за їх походженням:
а) синоніми, антоніми
б) омоніми, пароніми
в) власне українські та запозичені
г) діалектні та професійні
6. Позначте правильне значення фразеологізму п’яте через десяте:
а) похапцем
б) багато
в) неправильно
г) давно
II. Завдання з вибором 2-3 правильних відповідей .
1. Позначте словосполучення, у яких слово глибокий ужито в переносному значенні (по 0,25 балів ):
а) глибока таємниця
б) глибоке озеро
в) глибока думка
г) глибокий яр
2. Виділіть речення, у яких використано фразеологічні звороти ( по 0,5 балів ):
а) Перець – овочева напівкущова або трав’яниста рослина. ( Зі словника )
б) Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем. (І. Нечуй-Левицький)
в) Якби моя воля, то я б сього пана не то з партії вигнала, я загнала б там, де вже й перець не росте. ( Леся Українка )
г) Прийдеться ще декому й перцю давати. ( Б. Олійник )
д) Перцем звуть і злющі-презлющі червоні перчини. ( А. Коваль )
III. Установіть відповідність між прізвищами та крилатими виразами ( по 0,25 балів ).
1. Панас Мирний а) Всякому городу нрав і права
2. М.Кропивницький б) Пропаща сила
1 2 3 4 5

3. Т.Шевченко в) Глитай, або ж Павук
4. Г. Сковорода г) Все гине – слава не поляже
5. М. Старицький
IV. Доберіть українські відповідники ( по 1 балу ):
а) Се ля ві - … б) Шерше ля фам - …
V. Поясніть лексичне значення виділених слів ( по 1 балу ):
цифровий порядок, бойовий порядок, порядок у приміщенні, порядок виплати зарплати

Контрольна робота. Лексика. Фразеологія. 10 клас

II– В
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( по 0,5 балів ).
1. Лексика - це …
а) синоніми, антоніми
б) словниковий склад мови
в) застарілі слова
г) омоніми, пароніми
2. Неологізми – це слова, які …
а) з’являються у мові
б) запозичені з інших мов
в) колись вживались часто, а тепер майже не використовуються
г) вживаються лише в мові людей певної місцевості
3. Укажіть групу слів-синонімів:
а) дивний, неймовірний, великий
б) м’який, лагідний, пухкий
в) розумний, недурний, мудрий
г) тихий, беззвучний, сонячний
4. Позначити рядок, в якому всі пари слів є антонімами:
а) високо – низько, далеко – близько, іти - бігти
б) сльози – сміх, широко – вузько, чорний - білий
в) весело - смішно, стій – іди, встань - сядь
г) темно – світло, правда – честь, біле - світле
5. Словник, який пояснює значення слів:
а) етимологічний
б) тлумачний
в) орфографічний
г) фразеологічний
6. Позначте правильне значення фразеологізму мокрим рядном накрити:
а) улесливо звеличувати
б) приховувати злі наміри
в) настирливо домагатися
г) зненацька накинутися з докорами, лайкою
II. Завдання з вибором 2-3 правильних відповідей .
1. Позначте словосполучення, у яких слово глибокий ужито в прямому значенні ( по 0,25 балів ):
а) глибока таємниця
б) глибоке озеро
в) глибока думка
г) глибокий яр
2. Виділіть речення, у яких не використано фразеологічні звороти ( по 0,5 бали ):
а) Перець – овочева напівкущова або трав’яниста рослина. ( Зі словника )
б) Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем. (І. Нечуй-Левицький)
в) Колумб поклав до ніг короля й королеви мішок з перцем. ( А.Коваль )
г) Прийдеться ще декому й перцю давати. ( Б. Олійник )
д) Перцем звуть і злющі-презлющі червоні перчини. ( А. Коваль )
III. Установіть відповідність між крилатими виразами і прізвищами тих, кому вони належать ( по 0,25 балів ).
1. Всякому городу нрав і права а) Панас Мирний
2. Пропаща сила б) М. Кропивницький
1 2 3 4

3. Глитай, або ж Павук в) М. Старицький
4. Все гине – слава не поляже г) Т. Шевченко
д) Г.Сковорода
IV. Доберіть українські відповідники ( по 1 балу ):
а) Хеппі енд - … б) Тет-а-тет - …
V. Поясніть лексичне значення виділених слів ( по 1 балу ):
похиле дерево, похилий вік, похила постать, похилий пагорб.

Класи: 10 клас
Предмети: Українська мова
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!