Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Контрольна робота (5 клас)
     

 

Предмети » Українська мова

Українська мова,
контрольна робота , 5 клас 1 варіант

І рівень(за кожну відповідь — 0,5 б.)

1.У якому рядку словосполучення дієслівне?
а) рідна мова;
б) вчитися добре;
в) дуже гарно.

2. Односкладним називають речення, яке має:
а) підмет і присудок;
б) підмет;
в) або підмет, або присудок.

3. Після слів автора перед прямою мовою:
а) ставиться двокрапка;
б) ставиться тире;
в) розділові знаки не ставляться.

4. Вставні слова і сполучення слів:
а) не бувають членами речення;
б) входять до складу граматичної основи речення;
в) є другорядними членами речення.

5. Основна думка тексту — це:
а) те, про що розповідається;
б) головне, що хотів сказати автор;
в) зміст останнього речення.

6.Прочитайте речення. Випишіть в окремі колонки числівники, займенники і прислівники.
Хто вранці ходить на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох? Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. Я ще не знаю, ким буду, коли виросту. Може, створю таку машину, яка б замінила маму на кухні. Коли виросту, буду працювати, щоб приносити завжди всім людям користь.

П рівень (за кожну відповідь — 1 б.)

1.Утворіть із поданих груп слів словосполучення , визначте головні і залежні слова, поставте запитання.
Зелений, листя; хвалитися, успіхи; національний, свято; вода, криниця, з; читати, виразно.

2.Складіть односкладні речення із поданих груп слів. Визначте в них граматичну основу.
Скоро, будуть, тепло, сонячно; теплий, соняч¬ний, день.

3.Зробіть звуковий запис слів.
Юнь, їздовий, їжак, м'яч, йод, щавель, льон, дзвінок.

4.Доповніть наведені речення другорядними чле¬нами. Підкресліть головні і другорядні члени речення.
Випав сніг. Надходить зима.

5.Утворіть речення зі складеним дієслівним і складеним іменним присудком.
Вмію танцювати; дешевий.

6.Перевірте написання ненаголошених голосних у коренях слів наголосом. Великий, щебетати, веслувати.

Ш рівень(за кожну відповідь — 1,5б.)

Виконайте два завдання на вибір.

1. З поданими словами складіть по два речення так, щоб у першому слово виступало підметом, а в другому — звертанням.
Слово, мова, друг.

2.Зробіть фонетичний розбір слова Білорусь.

3. Перекладіть українською мовою, підкресліть слова з ненаголошеними голосними в коренях слів, які перевіряються наголосом.
Зерно, широкий, зимний, дерево, паюс, пшеница, сентябрь, ожидать, седина, сеять, киевлянин, кле¬новий, бригадир, метро.

IVрівень
(Оцінювання за критеріями творчих робіт.)

Напишіть листа своєму другові чи подрузі, які живуть в іншому місті чи селі, використовуючи звер¬тання, однорідні члени речення, вставні слова.

Українська мова,
контрольна робота , 5 клас 2 варіант

І рівень(за кожну відповідь — 0,5 б.)

1.У якому рядку поєднання слів є словосполу¬ченням?
а) гарна сукня;
б) писати оповідання дітям;
в) день і ніч.

2. Двоскладним називають речення, яке має:
а) підмет і присудок;
б) підмет;
в) або підмет, або присудок.

3. Звертання:
а) є головним членом речення;
б) не буває членом речення;
в) є другорядним членом речення.

4. Після прямої мови перед словами автора:
а) розділові знаки не ставляться;
б) ставиться тире;
в) ставиться двокрапка.

5. Яких стилів мовлення можуть бути тексти?
а) розповідь, опис, роздум;
б) розмовний, художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий;
в) мікротема, тематичне речення, тематичне слово.

6. Прочитайте речення. Випишіть в окремі колон¬ки числівники, займенники і прислівники.
Математику завжди треба знати як свої п'ять пальців. Ніколи не дій на нерви ближньому своєму. Де¬хто з учнів шостого класу одержали сьогодні одинад¬цять і дванадцять балів.

П рівень (за кожну відповідь — 1 б.)

1.Утворіть з поданих слів словосполучення, ви¬значте головні й залежні слова, поставте питання.
(Цікавий) пригода; подумати над (завдання); збігти з (гора).

2.Складіть односкладні речення із поданих груп слів. Визначте в них граматичну основу.
Скоро, будуть, холодно, морозно; морозний, місяч¬ний, ніч.

3.Зробіть звуковий запис слів.
Іду—їду, ар—яр, Уля—Юля, сина—синя, лук—люк, рад—ряд, лак—ляк.

4.Доповніть наведені речення другорядними чле¬нами. Підкресліть головні і другорядні члени речення.
Трава посохла. Надходить осінь.

5.Утворіть речення зі складеним дієслівним і складеним іменним присудком.
Вмію розв'язувати; дорогий.

6. Перевірте написання ненаголошених голосних у коренях слів наголосом.
Височінь, кривий, хилити.

ІІІ рівень(за кожну відповідь — 1,5 б.)

Виконайте два завдання на вибір.

1.З поданими словами складіть по два речення так, щоб у першому воно виступало підметом, а в другому — звертанням.
Україна, мама, Батьківщина.

2.Зробіть фонетичний розбір слова Україна.

3. Перекладіть українською мовою, підкресліть слова з ненаголошеними голосними є та и в коренях слів, які не перевіряються наголосом.
Медведь, бензин, велосипед, апельсин, календарь, легенда, реветь, кричать, лодка, терраса, генерал, ме¬даль, безземельный, грибы, кричать, дешевий, медовий.

ІVрівень
(Оцінювання за критеріями творчих робіт.)

Складіть діалог, використовуючи звертання, встав¬ні слова, однорідні члени речення на одну з тем:
а) Розмова у бібліотеці.
б) Зустріч з другом.
в) Розмова після спортивних змагань.

Автор: 

Тамара Стояк

Класи: 5 клас
Предмети: Українська мова
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!