Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Уроки нового покоління (для шкіл з укра­їнською мовою навчання).Українська мова. 10 клас. Академічний рівень
     

 

Предмети » Українська мова

Зміст посібника

Урок 1 Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови і стилістика мовлення, їх відмінність

Урок 2 Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди читання. Вивчальне читання мовчки тексту науково-популярного стилю

Урок 3 Рівні володіння українською літературною мовою. Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка

Урок 4 Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

Урок 5 Загальна характеристика звукового складу мови

Урок 6 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

Урок 7 Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах . .

Урок 8 Милозвучність української мови — характерна ознака всіх її стилів

Урок 9 Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах

Урок 10 Контрольна робота № 1. Тест. Контрольне читання мовчки

Уроки 11–12 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням . . .

Урок 13 Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа

Урок 14 Складні випадки правопису великої літери

Урок 15 Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі

Урок 16 Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними

Урок 17 Складні випадки правопису слів з подвоєнням та подовженням приголосних

Урок 18 Розвиток зв’язного мовлення. Стаття в газету на морально-етичну тему

Урок 19 Складні випадки правопису слів з подвоєнням та подовженням приголосних

Урок 20 Контрольна робота № 2. Тест або диктант

Урок 21 Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних

Урок 22 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему

Урок 23 Чергування голосних звуків

Урок 24 Чергування приголосних звуків

Уроки 25–26 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір на морально-етичну тему

Урок 27 Правопис слів іншомовного походження

Урок 28 Правопис слів іншомовного походження

Урок 29 Контрольна робота № 3. Диктант із граматичним завданням

Урок 30 Розвиток зв’язного мовлення. Бесіда (діалог) як форма спілкування людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту бесіди

Урок 31 Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах

Урок 32 Слово і його лексичне значення

Урок 33 Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Критичне аудіювання тексту публіцистичного стилю

Урок 34 Розвиток зв’язного мовлення. Вивчальне аудіювання тексту науково-популярного стилю

Урок 35 Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку

Урок 36 Специфічно-побутова лексика

Урок 37 Просторічні слова

Урок 38 Професійно-виробнича лексика

Урок 39 Наукова і ділова лексика

Урок 40 Розвиток зв’язного мовлення. План (складний) до науково-популярної статті

Урок 41 Розвиток зв’язного мислення. Складання тез до науково-популярної статті

Урок 42 Діалектні слова, їх стилістичні функції

Урок 43 Застарілі слова, їх стилістичні функції

Урок 44 Неологізми, їх стилістичні функції

Урок 45 Запозичені слова

Урок 46 Контрольна робота № 4.Тест або диктант

Урок 47 Лексико-стилістичні синоніми і їх види

Уроки 48–49 Розвиток зв’язного мовлення. Складання тез до публіцистичної статті. Тематичні виписки
з публіцистичної статті

Урок 50 Переносне значення слів

Урок 51 Тропи (порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола,
алегорія)

Урок 52 Антоніми, пароніми

Уроки 53–54 Розвиток зв’язного мовлення. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Конспект публіцистичної або науково-популярної статті

Урок 55 Основні групи фразеологізмів

Урок 56 Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів

Урок 57 Контрольна робота № 5. Тест. Контрольне аудіювання

Урок 58 Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація

Урок 59 Стилістичне забарвлення префіксів і суфіксів

Урок 60 Стилістична синоніміка морфем

Урок 61 Основні орфограми в коренях

Уроки 62–63 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

Урок 64 Основні орфограми у префіксах

Урок 65 Основні орфограми в суфіксах

Урок 66 Словотворчі норми — правильне творення слів

Урок 67 Контрольна робота № 6. Диктант із граматичним завданням

Урок 68 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення)

Урок 69 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Звіт про виконану роботу

Урок 70 Підсумковий урок

Автор: 

В. В. Головко, В. О. Котенко

Джерело: 

Головко В. В.
Українська мова. 10 клас. Академічний рівень: Уроки нового покоління (для шкіл з укра­їнською мовою навчання) / В. В. Головко, В. О. Котенко.— Х.: Вид­во «Ранок», 2011.— 160 с.— (Конструктор уроку).
ISBN 978–611–540–868–9.

Класи: 10 клас
Предмети: Українська мова
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!