Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Уподібнення приголосних звуків
     

 

Предмети » Українська мова

Уподібнення приголосних звуків

Мета:
познайомити учнів з явищем уподібнення приголосних звуків;
формувати навички обґрунтування орфограми «Уподібнення приголосних звуків»;
розвивати усне і писемне мовлення, фонетичний слух, логічне мислення учнів;
виховувати самостійність, врівноваженість.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання:
Підручник рідної мови (Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підручн. Для 5-го кл. – К.: Грамота, 2005. – С. 112-113.
Роздавальний матеріал.
Тексти завдань.
Дзвіночки для дослідів.
Хід уроку
І. ПЕРЕВІРКА ВИВЧЕНОГО.
— Який же розділ науки про мову вивчає правильну вимову голосних і приголосних звуків? (Орфоепія)
— Де ми можемо перевірити, як треба вимовляти слово? (В орфоепічному словнику)
— З якими розділами науки про мову тісно пов’язана орфоепія? Що вони вивчають? Які ви вже знаєте правила орфоепії? (Вимову голосних)
— Як вимовляються голосні? Чи достатньо нам цих знань, щоб наше мовлення було милозвучним? (Треба ще знати правила вимови приголосних звуків).
Звуки — це щось надзвичайно своєрідне у мові. Можна ідеально знати граматику чужої мови і все ж, як кажуть, говорити «з акцентом». Дуже важко подолати в собі навички вимовляти чужі звуки по-своєму.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Уявімо, що ми вирушаємо у подорож на пароплаві на острови. Що необхідно пароплаву для роботи?(паливо). Ось і ми зараз запасемося достатньою кількістю пального – це будуть наші знання. Нам потрібно пригадати все про приголосні звуки,бо інакше ми не зможемо потрапити на острів ,де приголосні звуки чекають на нашу допомогу.
- Як утворюються приголосні звуки?З чого?
- На які групи поділяються приголосні залежно від участі голосу і шуму?
- На які групи поділяються приголосні за твердістю/м’якістю?
- Які ви знаєте групи приголосних залежно від місця творення?
- Як розумієте поняття «уподібнення»
- Чим схожі і чим відрізняються звуки [д] – [т],[б] – [п]?
ІІІ. СТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ
Ось на одному з островів живуть сонорні, дзвінкі та глухі приголосні. Вони теж іноді можуть уподібнюватися за дзвінкістю/глухістю. Але вони збули правила уподібнення. Уявіть,що сталося б на дорогах,та й у житті взагалі,якби не було правил.
Отже, ми повинні допомогти їм. Рушаймо в путь.
Стоп! Зламався компас. Ми не можемо знайти цей острів і допомогти звукам. Оце так проблема... Діти, що ми будемо робити з проблемою: розв’язувати її чи, може, відступимо? А ось і наша проблема! Якщо ми її розв’яжемо, то потрапимо на острів і допоможемо звукам.
Два учні по-різному написали слово:
Легко
Лехко
— Хто написав правильно? Чому?
— Чому другий учень припустився помилки?
— Чим відрізняються слова?
Порівняйте звуки [г] — [х] (задньоязикові, але дзвінкий і глухий). Можна сказати, що вони подібні за способом творення, але відрізняються за дзвінкістю/глухістю.
— У якому оточенні знаходяться? (Перед глухим [к])
— Який же звук уподібнився і чому? (Дзвінкий [г] перед
глухим [к] – глухий [х])
— Чому учень припустився помилки? Як же перевірити правопис слова? (Легенький)
Щоб перевірити сумнівний приголосний, треба змінити слово так, щоб після нього був приголосний.
Наприклад: косьба — косити.
Отже, проблема розв’язана. Ми на острові і будемо допомагати звукам відновлювати правила.
Потім демонструє таблицю уподібнення в підручнику.
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель повідомляє і записує тему і мету уроку.
Потім пропонує учням ознайомитися з таблицею уподібнення.
1. Виступ учнів з індивідуальним завданням.
Висновок 1
Дзвінкі приголосні в кінці слова і в кінці складу перед приголосним вимовляються дзвінко. Тренувальні вправи: прочитайте, чітко вимовляючи приголосні звуки (вправа 244).
2. Який приголосний перед глухими може втрачати свою дзвінкість? (г). Як перевірити правопис?
Практичний дослід
Якщо дзвіночок без язичка затулити знизу дзвіночком, що подзенькує, то звук зник. Так відбувається уподібнення за глухістю.
Дзвінкий + Глухий = Глухий
3. Робота в зошитах.
Записати слова, показати їх звукопис, дібрати перевірні слова: нігті, кігті, вогко, дьогтю. Скласти речення з цими словами.
Оглушуються також [з] — [с] в префіксах роз­, без­ перед глухими: розказати, безкраїй. Приголосні [г], [з] перед глухими вимовляються глухо.
— Як перевірити їх правопис?
— Чому відбулося уподібнення?
— Від чого це залежить? (Від наступного звука)
4. Як ви думаєте, що відбуватиметься з глухим приголосним перед дзвінким?
Як треба написати і вимовити слово:
боротьба чи бородьба
— Чим відрізняються звуки [т/] — [д/]?
Практичний дослід
Уподібнення за дзвінкістю і глухістю пояснюю, використовуючи два маленькі рибальські дзвіночки, один з яких без язичка. Ставлю їх поруч:
1-й без язичка, він, зрозуміло, не дзвенить, але якщо наступний (з язичком) добре розхитати, то він не лише дзвенить сам, а, штовхаючи попереднього, змушує його теж дзвеніти.
Глухий + Дзвінкий = Дзвінкий
Запишіть слова і дослідіть, які саме глухі стають дзвінкими.
Боротьба [бород/ба] — боротися;
молотьба [молод/ба] — молотити;
просьба [проз/ба ] — просити;
лічба [л/іджба] — лічити;
повсякденний [пофс/аґден:ий] — всякий день;
Великдень [велиґден] — Великий день.
Правопис цих слів можна перевірити.
— Які ж це глухі приголосні? ([т], [ч], [с], [к] — тече сік) Запам’ятаймо!
Осьде — [оз/де];
аякже — [айаґже]
якби — [йаґби];
вокзал — [воґзал];
анекдот — [анеиґдот];
рюкзак — [р/уґзак];
айсберг — [айзберг];
футбол — [фудбол],
мерехтіти — [меиреихт/іти].
Складіть з цими словами речення.
VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.
Самостійна індивідуальна робота з диференційованими картками.
І рівень
Прочитайте споріднені слова, вставте пропущені букви. Підкресліть орфограми.
Боротися – боро…ьба, ходити – хо…ьба, молотити – моло…ьба, просити – про…ьба, ніготь – ні…ті, кіготь – кі…ті, легенько – ле…ко.
ІІ рівень
І варіант
Вставте пропущені букви, підкресліть і поясніть орфограми.
Шви…ко наближався літній світанок. Здалеку повіяло во…кістю. Сте…ка звивалась у високій траві. Ле…кий вітер доносить з луків запах свіжого сіна. Спорожнів перон во…залу. І навіть м'яч фу…больний свій віддай, як друг попросить.
ІІ варіант
Вставте пропущені букви, підкресліть і поясніть орфограми.
В лісі тягне во…кістю. Моло…ьбу скінчили вчасно. Шарко почав дряпати кі…тями землю. Ваилько чув, що бій клекотав зовсім близько за селом. Над луками ни…ько літали птахи. Дихалося ле…ко, привільно.
ІІІ рівень
І варіант
Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.
а) Василько слухав науку про розвітку, як каску.
б) Я озьдечки, бабусю, я озьде.
ІІ варіант
Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.
а) Михтять білі метелики.
б) Лехко обіцяти, але вашко слова дотримати.
Знайдіть і виправте помилки , підкресліть орфограми.
VIІ. ПІДСУМКИ УРОКУ.
- Що таке уподібнення приголосних звуків?
- Коли воно відбувається?Поясніть на прикладах.
- Як перевірити правопис слів із приголосними , які уподібнюються?
- Навіщо нам знати ці правила орфоепії та орфографії?

VIIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
1.Повторити правила уподібнення приголосних звуків.
2. Виконайте вправи 247 та 248 на сторінці 113.

Автор: 

Сакало Людмила Романівна, студентка філологічного факультету ТНПУ ім.В.Гнатюка

Класи: 5 клас
Предмети: Українська мова
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!