Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Складносурядне та складнопідрядне речення
     

 

Предмети » Українська мова

Складносурядне та складнопідрядне речення

І-рівень
(за кожну правильну відповідь отримуєте 1бал)

1. Складносурядним є речення:
а) Поки я йшов по стежці, дрозди-чикотні з діловим азартом дзьобали ягоди.
б) Цей ведмідь спить на березі ріки не тільки взимку, а й улітку.
в) Я слухав рідну пісню, рідну мову, а вона лилась неначе струмок.

2. Укажіть правильне твердження.
а) у ССР між простими частинами речення завжди ставиться кома;
б) у ССР в якості розділових уживаються сполучники і, й, та, і…і, ні…ні;
в) у ССР прості речення синтаксично рівноправні й об’єднані сурядним зв’язком;

3. Укажіть ССР, у якому частини виражають послідовність дій.
а) Та ось блискавка влучила в серцевину лісу, і він засвітився величезним фіалковим ліхтарем.
б) Степ лежить тихий, повитий млою, і силует вітродвигуна на далекім відділку маячить якось небуденно.
в) Біля могили росла одненька груша – дичка, і Микола помітив на ній з десяток торішніх покоцюблених грушеняток.

4. Закінчити визначення: «СПР називається таке складне речення, …»
а) в якому прості речення рівноправні за змістом і пов’язані сурядними сполучниками;
б) в якому одне речення підпорядковується другому і з’єднується з ним сполучником підрядності або сполучним словом та інтонацією;
в) в якому перше речення є головним, а решта – послідовно залежать одне від одного;

5. Яким є підрядне обставинне речення в наведеному СПР?
Молоді, чорняві скрипалі позакладали назад голови, так що на них ледве держались шапки.
а) підрядне умови;
б) підрядне способу дії;
в) підрядне наслідкове;

6. Будову якого з речень відображає дана схема?
[ ], ( ), ( ).
а) Сироватка тільки тоді стрепенувся, як на його грудях ізнагла прокотився якийсь згук, як на гострому зламі каменя почулося тонке гудіння.
б) Козак Сироватка побожний. Розмовляв з Богом, відчував, як ніби легенький вітерець пробігав у душі.
в) Слугував йому, радився з ним і сам намагався підказати молитвами, як содіяти, щоб краще жилося козацькому люду, з якого боку заступити край од супостатів…

ІІ-рівень
(за кожну правильну відповідь отримуєте 2 бали)

7. Розставте розділові знаки в реченні.
Олесеві не хотілося пирога але він зрадів примиренню і бажаючи віддарувати товариша хутенько занишпорив по кишенях дістаючи звідти духмяні верчики хмелю сухе листя різного карбування плетене з прядива та волов’ячої шерсті ремезяче гніздо схоже на башмачок.

8. Побудуйте схему речення.
Ви скажіте своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не повертаю.

9. Складіть речення за поданою схемою.

чому? з якою метою? яку?
[ …дієслово], (бо...дієслово), (щоб…іменник), (яку…).

Автор: 

Людмила Юріївна

Класи: 9 клас
Предмети: Українська мова
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!