Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Контрольна робота з української літератури 9 клас «Давня українська література»
     

 

Предмети » Українська література

9 клас
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
з теми «Давня українська література»

ВАРІАНТ 1
Рівень 1

1. Який із літописів не належить до козацьких?
а) «Літопис Самовидця»;
б) «Початковий літопис»;
в) «Літопис Самійла Величка»;
г) «Літопис Грабянки».

2. Укажіть історичну подію, яка посідає центральне місце в козацьких літописах:
а) Національно-визвольна війна 1648 – 1654 років;
б) чорноморські походи запорозького козацтва;
в) Переяславська рада 1654 року;
г) «Чорна рада» у Ніжині.

3. Хто ввів у науковий обіг поняття «козацькі літописи»?
А) Самовидець; б) Самійло Величко;
в) Григорій Грабянка; г) Феофан Прокопович.

4. Іван Величковський – український поет епохи:
а) бароко;
б) реалізму;
в) класицизму;
г) романтизму.

5. Автором «курйозних» віршів був:
а) Лазар Баранович; б) Касіян Сакович;
в) Памво Беринда; г) Іван Величковський.

6. Григорій Сковорода написав збірку байок:
а) «Байки київські»; б) «Байки житомирські»;
в) «Байки чернігівські»; г) «Байки харківські».

7. З яким музичним інструментом не розлучався Г. Сковорода під час своїх мандрів?

а) Із сопілкою;
б) з бандурою;
в) з гуслями;
г) з лірою.

8. Засновником українського друкарства був:
а) І. Федоров;
б) Ф. Скорина;
в) С. Драпан;
г) Ш. Фіоль.

9. Яким методом користується Г. Сковорода у своїй творчості?
а) Реалістичним; б) романтичним;
в) готичним; г) полемічним.

10. Ідея «сродної праці» звучить в афоризмі Г. Сковороди:
а) Не змагай до того, що не дано від природи.
б) Бери вершину і матимеш середину.
в) Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру.
д) Тінь яблуні не заважає.
Усього 5 балів

Рівень 2

11. Бароко – це …
12. Акровірш – це …
Усього 9 балів

Рівень 3

13. Розкрийте зміст поезії Г. Сковороди «Всякому місту – звичай і права».
Усього 12 балів

Класи: 9 клас
Предмети: Українська література
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!