Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Контрольна робота з української літератури 9 клас "Давня українська література. Г.Сковорода"
     

 

Предмети » Українська література

Матеріал набрано незвичним способом - задавайте принтеру 2 сторінки на одному аркуші - економте папір і зменшуйте тягар для ваших рук.

Тематична контрольна робота
з української літератури
9 клас

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Т е с т

1. Укажіть, кого з митців слова вважають мислителем, богословом, полемістом:
А) Г. Сковороду;
Б) І. Величковського;
В) Ф. Прокоповича;
Г) І. Вишенського.

2. Митець слова, мандрівний філософ:
А) Ф. Прокопович;
Б) І. Вишенський;
В) Г. Сковорода;
Д) С. Величко.

3. Про походження гетьмана Хмельницького, «хто він був і звідки», розповідається у:
А) літописі С. Величка;
Б) «Повісті минулих літ»;
В) притчі про блудного сина;
Г) Києво-Печерському патерику.

4. Укажіть афоризм Г.Сковороди, який за своїм значенням не є спорідненим з іншими:
А) краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний;
Б) визначай смак не по шкаралупі, а по ядру;
В) чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий;
Г) коли є червінець, навіщо бажати, щоб і гаманець був золотий.

5. Осередками культури в Україні ХІV-ХV століть були:
А) монастирі;
Б) братства;
В) бібліотеки;
Г) школи.

6. Який письменник відомий в історії української літератури як поет, теоретик і практик фігурного віршування:
А) Л. Баранович;
Б) С. Климовський;
В) І. Величковський;
Г) І. Котляревський.

7. Ідея байки Г. Сковороди «Бджола та шершень» виражена словами:
А) лише в праці людина щаслива;
Б) чесна людина не може жити без праці;
В) не кожному дано відчувати задоволення від праці;
Г) інтелектуальний труд цінується вище, ніж фізичний.

8. Назвіть художній прийом, використаний в уривку з «Послання до єпископів»
І. Вишенського: «Товщаєте, годуєте, харчуєте, насичуєте черево розкішними наїдками, улещуєте горлянку смачними кусками».
А) нагромадження синонімів;
Б) творення авторських неологізмів;
В) уживання постійних епітетів;
Г) використання антитези.

9. Визначте, хто з нижчезазначених осіб здійснив переклад Біблії (кілька відповідей):
А) Леся Українка; Г) І. Пулюй;
Б) П. Куліш; Д) В. Винниченко;
В) І. Нечуй-Левицький; Е) Т. Шевченко.

10. Укажіть ознаки бароко як реалістичного стилю (кілька відповідей):
А) гуманізм, заглибленість у внутрішній світ людини;
Б) нетерпимість до зла в усіх його проявах;
В) яскравість викладу художнього матеріалу;
Г) ускладненість сюжету і разом з тим слабкість зв’язку між його частинами;
Д) наслідування зразків греко-римського мистецтва;
Е) зображення героя тільки під час виконання державного обов’язку.

11. Укажіть твори, які мають історичну спрямованість (кілька відповідей):
А) «Повість минулих літ»;
Б) Притча про блудного сина;
В) «Владимир» Ф. Прокоповича;
Г) Літопис С.Величка;
Д) «Вступні двері до християнського добронравності»;
Е) «Історія русів».

12. Установіть відповідність між героями творів та їхніми висловлюваннями:
1. Змій (біблійна легенда)
2. Б.Хмельницький («Літопис Г.Граб’янки)
3. Фірідам (Г.Сковорода «Собака і Вовк»)
4. Бджола (Г.Сковорода «Бджола та Шершень»)

А. «Голосом і волосом ти справді на нас схожий, але серце твоє далеко стоїть»;
Б. «До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без сього жити… для нас найлютіша мука»;
В. «Коли ви з’їсте заборонений плід, ви… станете такі ж мудрі та всемогутні, як сам Бог»;
Г. «І ми раді, що Господь, давши нам силу знести часи скорботи, допоміг незабаром все те своєю відвагою виправити, допоміг відплатити ляхам та вигнати їх з України»;
Д) «Не підупадати на силах при потребі в мужності і подвигах ратних, триматися завжди одностайної згоди і братської дружби, без чого ніяке царство і ніяке суспільство стояти не може».

13. Запишіть складний план розповіді про Григорія Сковороду (із використанням цитат).

Класи: 9 клас
Предмети: Українська література
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!