Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту
     

 

Предмети » Освіта в цілому

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ МОНМС України
від 01.04. 2011 №302
План заходів щодо створення та впровадження
електронного навчального контенту
Зміст роботи Термін виконання Очікувані результати Відповідальні

1.

Створення робочої групи зі створення та впровадження електронного навчального контенту квітень 2011р. Організаційне забезпечення створення електронного навчального контенту Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

2.

Розробка концепції безпечної інтернет-платформи для розміщення, збереження та функціонування електронного навчального контенту травень 2011р. Концепція безпечної інтернет- платформи Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

3.

Розробка технічних та педагогічних вимог до електронного навчального контенту

травень 2011р.

Технічні та педагогічні вимоги до електронного навчального контенту

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, ТОВ «Щоденник» (за згодою)

4.

Формування експериментальної матеріально-технічної бази для створення та впровадження електронного навчального контенту

квітень-червень

2011 р.

Експериментальна база

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

5.

Систематизація існуючого електронного навчального контенту

квітень -вересень

2011 р.

Каталог існуючого електронного навчального контенту

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

6.

Проведення консультацій, семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо з питань поширення та обговорення пропонованого контенту та методики його використання

постійно

Теоретична та практична підготовка учасників експерименту до інноваційної діяльності

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

7.

Організація та проведення науково-педагогічної експертизи електронного навчального контенту з метою надання відповідних грифів Міністерства та апробація розробленого контенту

постійно

Перелік ППЗ, рекомендованих Міністерством для використання

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

8.

Напрацювання та тестування електронної соціальної навчальної інтернет-мережі

квітень 2011р. –грудень 2012 р.

Соціальна навчальна інтернет- мережа

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,

9.

Забезпечення функціонування та моніторинг безпечного електронного інформаційного інтернет-середовища для розміщення електронного навчального контенту, у тому числі на базі платформи «Щоденник. uа», «Альфанетшкола» та іншіх

квітень 2011р. –грудень 2013 р.

Безпечне електронне інформаційне інтернет- середовище

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, ТОВ «Щоденник» (за згодою)

10.

Розробка навчальних курсів для вчителів «Використання електронного контенту в навчально-виховному процесі»

жовтень 2011р. - грудень 2015 р.

Навчальні та методичні посібники

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

11.

Формування моделі підготовки вчителів до використання електронного контенту у навчально-виховному процесі

грудень 2014 р.

Наукові розробки,

статті

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

12.

Обмін досвідом щодо впровадження електронного навчального контенту в практику навчання

постійно

Співпраця між навчальними закладами, які беруть участь у впровадженні електронного навчального контенту в практику навчання

Міністерство освіти і науки АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

13.

Популяризація та поширення педагогічного досвіду, набутого в результаті впровадження електронного навчального контенту

постійно

Публічні виступи, статті у фахових виданнях, інтерв’ю ЗМІ, методичні посібники

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Автор: 

МОН

Джерело: 

http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/01_04/NMO_302.doc

Класи: Середня школа, Початкова школа
Предмети: Освіта в цілому
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!