Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Класи: Вища школа, Середня школа
Предмети: Історія
Колекція рефератів з Історії України
     

 

Предмети » Історія

Колекція рефератів з Історії України від http://ukrref.org.ua/

Iсторiя України в образах її вождiв та полководцiв XV-XVII столiть
Аграрна реформа П.Скоропадського
Альбрехт Дюрер
Архітектура і образотворче мистецтво України XVII - XVIII ст.
Архітектура Київської Русі
Ассірійська держава
Б.Хмельницький
Березневі статті
Березневі статті (5 стр, рус)
Березневі статті Богдана Хмельницького
Берестейська Унія: причини, хід, наслідки
Битва на Курській дузі
Бій у Катеринославі”(1917р.)
Білети
Білети та відповіді на них за 2002 рік.
Білети та відповіді на них за 2002 рік. (40 стр)
Білети та відповіді на них за 2002 рік. (6 стр) (шпаргалка)
Біографія М.С. Грушевського
Біографія М.С. Грушевського (4 стр)
Богдан Лепкий з когорти незаслужено забутих...
Богдан Хмельницький (5 стр)
Богдан Хмельницький - найвидатніший гетьман України
Богдан Хмельницький та його роль у визвольній війні українського народу
Богдан Хмельницький – видатний державний діяч і полководець, фундатор української держави
Боротьба УПА з німецько-фашистськими окупантами (1942-1944рр.)
Вавілонське царство (Піднесення Вавилона в епоху Старовавілонського царства (19-16 століття до н.е.))
Варшавський період Юрія Липи
Велика Вітчизняна війна. Дати
Весна народів» у Галичині
Вивчення історії населення України в Інституті Демографії при АН УРСР (1919-1938)
Видавнича діяльність українських вчительських товариств
Визволення Києва 31 серпня 1919р. укр. військами та його чергове поневолення більшовиками
Виникнення і культура козацтва
Виникнення і розвиток Давньоруської держави
Виникнення Києва
Виникнення козацтва і його значення в культурному поступі українського народу
Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
Виникнення та розквіт Київської Русі
Виникнення українського козацтва та заснування Запорізької Січі
Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі
Відбудова та розвиток промисловості України у 50-х - 60-х роках
Відбудова та розвиток промисловості України у 50-х – 60-х роках
Відроджена культура на Волині: проблеми і здобутки перших повоєнних літ (1944-1954 рр.)
Військове мистецтво козаків та армія Гетьманської держави
Військові реформи Густава І Адольфа
Вітовт
Вклад німецьких колоністів у розвиток сільської промисловості Волинської губернії
Возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР
Возз'єднання українських земель з УРСР

Волинь у першій Світовій війні
Володимир Великий
Володимир Вернадський
Вплив християнства на розвиток культури в Київській Русі
Вчення грецького філософа Епікура (341 - 270 рр. до н. е.)
Гайдамаччина
Галицько - Волинське князівство в кінці XIII- на початку XIV ст
Галицько-Волинське Князівство
Галицько-Волинське князівство (15 стр)
Галицько-Волинське князівство (27 стр)
Галичина Українським П`ємонтом
Герої Крут
Гетьман запорозького козацтва Марк Жмайло
Гетьман І. Мазепа
Гетьман Іван Мазепа
Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
Гетьман нереєстрових козаків Тарас Федорович (Трясило)
Гетьман Павло Скоропадський
Гетьман Петро Дорошенко
Гетьман Петро Дорошенко (12 стр)
Гетьманство Богдана Хмельницького
Гетьманське правління Івана Скоропадського
Гетьманщина
Глобальна та регіональна конкурентоспроможність України в парфумерній промисловості
ГОЕЛРО
Голод 1932-1933 р.р.
Голод 1946-1947 років в Україні
Голод 1946-47 рр. в Україні
Голод 33-го
Голод на Україні у 1946-47 рр.
Голодомор 1932-1933 в Україні
Голодомор 1932-33 рр. в Україні. Його передумови і наслідки
Господарство України на рубежі 18-19 столітть
Господарське життя Скіфів
Громадянська війна 1918-1920 роки. Бойові дії
Гуманізм у відносинах між людьми
Густав І Адольф і перехід до армії
Давньо Українська культура
Давньоруська держава
Данило Галицький
Данило Нечай - сподвижник Богдана Хмельницького
Деколонізація
Демонтаж командно-адміністративної системи. Перші кроки державотворення на Волині (1991-1992 рр.)
Депортація українців з Лемківщини у 1944-1947 рр.
Держава скіфів
Держава скіфів
Державні символи України
Державотворчість І. Мазепи. Міфи і реалії
Державотворчість Івана Мазепи
Державотворчість Мазепи
Джерела й канали інформації між українською еміграцією та УСРРу 20-х - на початку 30-х років
Дисидентський рух в Україні
Діалог Україна - Європейський Союз: минуле, сучасне, майбутнє
Дії УПА в роки ВВВ та післявоєнний період
Діяльність Івана Огієнка
Діяльність УПА
Дмитро Вишнивецький
Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв`язків у пострадянський період
Доісторичне минуле України
Дореформені та після реформені судові установи та установи прокуратури ХІХ сторіччя
Друкарська справа в Україні
Духовенство і віруючі Волинсько-Рівненської єпархії другої половини 40-50 років ХХ ст.
Духовне життя України в литовсько-польський добі
Еволюція грошей у XX столітті
Економіка укр. земель в XI-XV ст.
Економічна політика українських урядів доби національно-визвольної революції (1917-1920рр.)
Економічне життя Київської Русі
Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина XVI-перша половина XVII ст.)
Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття
Економічне становище на українських землях під час козацької доби
Етапи вивчення історичного процесу
Етнічне районування України
Етнічні та гeографічні назви української зeмлі
Етнічні та географічні назви України
Етнографічне районування України
Життя Адольфа Гітлера
Життя і політична діяльність Петра Кононовича
Життя та діяльність митрополита Петра Могили
Життя та політична діяльність Петра Кононовича Сагайдачного
Життя та творчість Володимира Винниченка
Запорозьке військо
Зародження державності у східних слов'ян
Зародження та розвиток капіталізму в Україні
Заснування Києва
Затвердження християнства на Русі
Західна Україна на картах вчених західної діаспори
Західно Українська Народна Республіка
Зборівська битва і Зборівський договір в історії України
Зборівський і білоцерківські договори Б.Хмельницького
Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917-1920 pp.
Звичаї українського народу
Звідки взялись козаки
Зміна політичної ситуації в Україні після перемоги Жовтневого збройного повстання 1917р. у Петрограді. ІІІ і ІV Універсали Центральної Ради
Значення науки у незалежній Україні
Значення періоду XVI - XVII ст. для України
Зображення гербів, їх окремих елементів,емблем та символів на перших знаках грошей України
Зовнішня політика Б.Хмельницького
Зовнішня політика князів Київської Русі
Зусилля Радянського союзу в створенні системи колективної безпеки
І світова війна
І. Мазепа та зростання гетьманського авторитету
Іван Брюховецький
Іван Виговський
Іван Заруцький
Іван Мазепа
Іван Мазепа та його епоха
Іван Самойлович
Ідея державності у суспільно-політичній думці 40-80-х років
Ієремія Вишневецький
Історична спадщина Гуго Гроція
Історичне коріння українського лібералізму
Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах на етапі становлення нової незалежної української державності
Історичний портрет Констянтина Острозького
Історичний портрет Олекси Довбуша
Історичні корені української національної символіки
Історія давніх словян
Історія держави і права України
Історія древніх словян
Історія збройних сил України. Їх участь у Великій Вітчизняній війні
Історія Києва
Історія Києво-Могилянсьої академії
Історія Києвр-Могилянської Академії
Історія книгодрукування та перші книгодрукарі
Історія козацтва, його роль в державотворенні України
Історія національно-визвольних рухів
Історія Русів" - виразник політичних поглядів автономістів
Історія створення СС "Галичина"
Історія України
Історія України за О.Субтельним (319 стр)
Історія Українсько-Угорських відносин
Історія Українського козацтва
К.В.Острозький
Кадрові зміни в керівництві Збройних Сил СРСР напередодні перебудови
Києво-Могилянська академія
Києво-могилянська Академія-перша вища школа України
Київ
Київська Русь (39 стр)
Київська Русь
Київський воєвода Адам Кисіль
Кирило-Мефодієвське товариство
Кирило-Мефодіївське товариство
Кібальчіч Микола Іванович
Княгиня Ольга
Князівство Андорра
Князь Володимир Великий
Князь Ігор
Князь Олег
Князь Святослав Завойовник
Князь Ярослав Мудрий
Кодацька фортеця
Козаки та Запорізька Січ
Козацьке військове мистецтво
Коментар до «Енеїди» Івана Котляревського та його історія
Конституції України
Конституція П.Орлика
Конституція Пилипа Орлика
Контрольна робота з історії України за перший семестр
Котляревський
Кошовий отаман Іван Сірко
Кревська Унія
Кримська війна
Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст.
Культура Прикарпаття в другій половині XIV-XVIII cтоліттях
Культура та освіта України в литовсько-польський період
Культура України
Культура, освіта, наука і спорт суверенної української держави
Культурне життя в Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст.
Культурно-національний рух
Лазар Глоба
Леонід Кучма
Литовська доба
Литовські статути - пам'ятки національного законодавства
Ліквідація українських монастирів під час хрущовської антицерковної кампанії
Літовсько-польська доба
Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту
М.О.Скрипник - видатний діяч України
Махно і Україна
Металургійно-ковальське ремесло у Волинській землі княжої доби
Метаморфози посткомуністичної влади
Метафора
Микола Міхновський — романтик української iдеї
Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України
Михайло Грушевський, його життя, праці, президенство
Михайло Грушевський: якої України ми хочемо?
Михайло Драгоманов
Михайло Старицький
Міфи та реаліі навколо ОУН-УПА
Міхновський Микола Іванович
Морські походи запорожців
Найстарші Американські газети про Україну
Народний рух в Україні (кінець XVI ст. - початок XVII ст.)
Народництво і українофільство
Народні повстання
Народно-визвольна війна 1648-1654 рр. та передумови входження України до складу Росії
Народно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького, її причини, основні битви та наслідки
Наслідки руйнування природного ареалу українського етносу
Наукова і політична діяльність М.Грушевського: статті і замітки
Нацiональна полiтика України в 20-х роках. Українiзацiя
Національно-визвольний рух на Житомирщині в роки німецько-радянської війни
Національно-визвольний рух на Україні в 40-50-ті роки ХХ століття: історія та проблеми історичних оцінок
Національно-державне відродження укр. народу
Наш час - третє тисячолiття
Німецька національна меншина південної України у 20-ті 30-ті роки ХХ ст.
Об'єднання Волині і Галичини
Оборона Києва у 1941 році
Одеса. Характеристика епохи 20-30-х рр. ХХ ст
Окупаційний режим України
Олександр II (855-1881)
Олександр Довженко провісник
Олександр ІІ
Опришківство
Організаційно-структурні засади діяльності Кременецького ліцею в 1920-1930-х рр.
Організація українських націоналістів
Орлик Пилип гетьман Правобережної України (1710-1714), гетьман України в еміграції (1714-1742)
Особливості економічного розвитку Стародавньої Греції
ОУН-УПА в боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу
П.А. Столипін та його аграрна політика
Павло Полуботок
Павло Чубинський - видатний український географ
Паризька мирна конференція та українське питання на ній. Версальський договір
Патон Борис Євгенович
Перші державні утворення на території сучасної України
Петро Калнишевський - останній кошовий отаман Запорозької Січі
Петро Сагайдачний
Письменники Волині у боротьбі проти польських впливів у 20-30 роках ХХ ст
Письменники неокласики
Письменники України - жертви сталінських репресій
Письменники української діаспори (Василь Барка)
Підготовка й початок повстання. Богдан Хмельницький
Післявоєнна перебудова народного господарства України
Післямонгольська Волинь
Повстання Чернігівського полку
Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-23 рр.
Повстанський рух на Полтавщині у 1919-1920 рр.
Політика Центральної Ради
Політична обстановка в Україні по весні-восени 1917р.
Політичний портрет М. Грушевського
Політичні партії України наприкінці громадянської війни
Політичні та громадські ідеї М. Драгоманова - як поштовх до зародження лібералізму в Україні
Полтавська битва і Україна
Польський наступ
Поселенська структура Луцька в Литовський період
Постать Симона Петлюри в історії України
Походження і значення слова “Русь”
Походження термінів“Русь”та“ Україна”
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов
Правління Романа Мстиславича та Данила Галицького
Право України-Гетьманщини і спроба його кодифікації
Правове становище гетьманщини у складі Росії (1654 - друга половина ХVІІІст.) (17 стр)
Правове становище Гетьманщини у складі Російської держави
Предки з ХІХ ст.: соціалізм Драгоманова
Прихід до влади М. С. Горбачова: випадковість чи необхідність?
Причини народних повстань
Проблеми козацтва в українській історіографії
Проблеми та перспективи взаємодії української діаспори Австралії з Україною
Пропаганда української музики за кордоном
Птуха Михайло Васильович - статистик та демограф
Радянізація Західної України
Радянізація західноукраїнських земель і доля волинської інтелігенції у 1939 р.
Радянсько-американські відносини на заключному етапі Холодної війни
Революційний період в Україні 1905-1907рр.
Революція 1905 року
Революція 1905 року
Революція 1905-07 року
Революція 1905-1907рр.
Релігійні вірування найдавніших мешканців Крилоської гори та її історичних околиць
Реформи Олександра ІІ
Реформи Олександра ІІ
Реформи ПЕТРА I і їхнє значення
Реформи Петра Першого
Рівень національної самосвідомості на Волині та Галичині на початку ХХ ст.
Різноманітні Конституції України
Розвиток госродарства України у 50-60рр
Розвиток Давньоруської держави
Розвиток культури західноукраїнських земель у 20-30-х роках ХХ століття
Розвиток науки у незалежній Україні
Розвиток образотворчого мистетства в Україні 16 - 18 віки
Розвиток освіти, науки і медицини 17 ст. в Україні
Роздроблення Київської Русі
Розклад феодалізму і генезис індустріального суспільства
Розумовський Кирило Григорович (1728- 1803) останній гетьман Лівобережної України
Роксолана
Руська Правда
Руська Правда” – видатний політичний документ в історії України
Руська трійця
Рух Опору в Україні
Свічки у святах громадських об`єднань на Західному Поліссі (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття)
Северин Наливайко - лідер народного руху за справедливість
Симон Петлюра - борець за волю України
Симон Петлюра: повернення з еміграції
Сільске господарство украіни у 50-х - 60х роках
Сільське господарство України у 50х - 60х роках ХХ ст.
Скоропадський Павло Петрович - останній гетьман України
Соціалізм в Європі та «українське питання»
Соціальний аспект історичної харизми
Соціальні відносини у Давньоруській Державі
Соціально-політичний розвиток і національний рух на українських землях в першій половині ХІХ ст.
Сталін (Джугашвіллі) Йосип Віссаріонович
Сталінський терор
Стан укр преси та ин периодичн видань в 20 ти роки 19 ст
Становище в Київській Русі перед прийняттям християнства
Становлення і розвиток Київської Русі
Становлення Української Православної Церкви
Стародавнє грецьке місто-держава Херсонес
Стародавній Египет
Створення Організації Об’єднаних Націй
Створення ОУН
Створення та діяльність ОУН
Створення українського театру
Степан Бандера
Структура Луцько-Житомирської римо-католицької дієцезії в кінці XVIII - на початку ХХ ст.
Суспільна організація життя слов'ян
Суспільний та державний лад Київської Русі (VI - початокXIIIст.)
Суспільно-політичний лад та розвиток конституційного законодавства УРСР в складі СРСР (192201930) (Курсова робота)
Суспільно-політичний та національний рухи на Україні в кінці 19 на початку 20 століть.
Східні слов`яни
Східнослов’янська держава Київська Русь
Тит Лукрецій Кар, Асклепіад, Авл Корнелій Цельс - видатні учені стародавнього Риму
Трагедія Волині: погляд через десятиліття
Трагедія голоду 1933 року
Трагедія і подвиг народу у війні 1941-1945 рр.
Трансформація селянських господарств Правобережної України у процесі спеціалізації сільськогосподарського виробництва на початку ХХ ст.
Трипільська культура
Трудова імміграція вУкраїну і політика Російської імперії щодо переселенців у др. пол. ХІХ ст.
Тяжке становище запорізьких козаків під владою Кримського хана
Украинское казино (На російській)
Україна - НАТО: питання співробітництва у невійськових сферах (на прикладі Волинської області)
Україна в другій половинi ХVII столiття
Україна за часів Петра I
Україна кінця 20-х - початок 30 - х років
Україна на шляху до здобуття незалежності
Україна у 1917
Україна у Світі
Україно-польська війна - характер і особливості
Українська гривня: історія та сьогодення
Українська діаспора у Франції: історія складання та динаміка розвитку
Українська культура 18-19 ст.
Українська культура в Австралії (40-90-ті рр. ХХст.)
Українська культура першої половини xix століття
Український національний рух в Галичині
Українські національні свята
Українські учительські товариства на Буковині другої половини ХІХ - початку ХХ ст
Українці в роки другої світової війни
Українці на Далекому Сході (1883 - 1922)
Універсали Центральної Ради
УПА
УПА в роки Великої Вітчизняної війни
Урартська держава
Утворення Ураїнської Народної Республiки
Участь Запорізьких військ у II світової війні.
Фашистський окупаційний режим в Україні
Фінанси Запорозької Січі та Гетьманщини
Фінанси, кредит, добробут України у 50х - 60х роках ХХ ст.
Фірма "Анатра" та її літаки. Із історії авіаційної промисловості України
Формування державності у східних слов‘ян
Формування українського етносу
Формування української народності. Походження та поширення назви "Україна"
Формування української національної держави 1648-1654 років
Франція
Хмельницький
Хмельниччина Богдан Хмельницький
Холодна війна
Хрущов проти Сталіна. Доповідь на ХХ з`їзді КПРС
Хрущовська “відлига” та рух шестидесятників
Центральна рада
Центральна Рада. Історія становлення і падіння
Центральна Рада. Тимчасовий уряд
Церковне і культурне життя козацтва
Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка
Червона Українська Галицька Армія (ЧУГА)
Чисельність міст і міського населення Волинської губернії наприкінці ХVІІІ - середині ХІХ ст.
Чорноморське козацьке військо
Чубатий Микола
Чубинський Павло Платонович
Шевченко Тарас Григорович (1814-1861) поет, художник, мислитель
Экономічна і соціально-політичне життя Київської Русі
Юрій Косач - український письменник-емігрант
Ярослав Мудрий - великий державний діяч

На нашому сайті розміщені тільки посилання на реферати.
Оригінали рефератів розміщені на сайті http://ukrref.org.ua

Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!