Освіта України:
 
Бесплатные рефераты
 
Українська мова

 

 

 

 

 

 

     
 
Бізнес освіта. Урок
     

 

Предмети » Економіка

Тема : Пiдприємство, де працюють твої батьки.

Мета: - навчити використовувати здобутi знання в сучасному та майбутньому житті;
- активнее стимулювання учнiв до саморозвитку, самовираження особистостi, саморегуляцii та самоосвiти;
- стимулювання учнiв до самостiйного вибору способiв опрацювання I презентацii здобутоi і опрацьованоi iнформацii;
- виховання здiбностей, iнтересiв, цiннiсних орiэнтацiй, можливостей реалiзувати себе в пiзнавальнiй, навчальнiй дiяльностi, поведiнцi;
- формування комунiкативних навичок;
Тип уроку: Адаптивно-перетворювальний, комбiнований урок
Обладнання: Проектор, комп’ютер, таблиці, газети

Хід уроку

I Мотивація навчальної діяльності.
Вчитель: Кажуть, що вибiр професiї - це друге народження людини. Вiд того , на скiльки влучно обереш свiй життєвий шлях, залежить, яке мiсце в суспiльствi ти будеш займати. Мрія - це певні розміркування, фантазування, уявлення, що стосуються наших бажань, що стосуються наших бажань, які спонукають нас до активної діяльності. Наші мрії впливають на наш настрій, цілі , які, перед собою ставимо , на наше майбутнє.
Відомі всьому світу видатні українці, мабуть, ще у дитинстві мріяли змінити свій на краще. їм це вдалося завдяки наполегливості , працелюбності , таланту, вірності своїй мрії? Як склалося професійне життя ваших батьків? І чи досягли вони успіху і мети в своєму житті,того, чого прагнули понад усе?

II Перевірка домашнього завдання . ( Випереджальне домашнє завдання.
Дiтям пропонувалося створити презентацiю, зробити газету, написати реферати, доповiдi до теми уроку).
Завдання:
Склади презентацiю чи доповідь за поданими запитаннями:
1. До якого типу професiй вiдносяться професiї твоїх батькiв?
( користуючись слайдом № 1)
2. Назви професію своїх батьків.
3. Чим займаються твої батьки? Охарактезуй види їх діяльності.
4. Чим займається підприємство, де працюють твої батьки?
5. Що корисного для суспільства воно виробляє?
6. Розглянь з батьками наступні поради. Чи є вони складовими успішної людини? (слайд № 2)
7. Склади формулу успіху. ( Успішної людини, успішного підприємця чи бізнесмена, успішного керівника).

(Захист учнівських домашніх робіт)

III. Узагальнення і стимулювання.
Завдання1. Розгляньте слайди ( № 3 - 14 ) і дайте відповіді на поставлені запитання.

А про що мрієш ти? Як плануєш втілити в життя свої мрії?
( робота за принципом “Мікрофон”).

IV. Створення проблемної ситуації.
Завдання 2. Розглянь слайд ( № 15 - 16) ЯКІ ЗДІБНОСТІ МАЄ КОЖЕН З ВАС? (колективне обговорення)

Першим кроком до вибору професії стане вибір профілю навчання у старших класах школи. Отже, спочатку треба визначитися, який тип професій найкращий для тебе.

Завдання 3. Виконати тест “ВИЗНАЧ , ЯКИЙ ТИП ПРОФЕСІЙ НАЙКРАЩИЙ ДЛЯ ТЕБЕ”
слайд ( № 17 - 18).

V. Рефлексія.
“ЗНАЙДИ СВОЮ ТРОЮ”( слайд № 19 - 20 )
Завдання 4. Назвіть назви підприємств, які ви знаєте. Яким видом діяльності займається кожне з них? На якому з них ви хотіли б працювати? Поясніть свій вибір. Чи необхідне нашому місту таке підприємство?

VI . Підсумок уроку .(слайд № 21 - 22)

VII. Домашнє завдання. Розглянь наступні слайди ( №23 - 26 ) і дай відповіді на запропоновані запитання і завдання.

Автор: 

Шкурка Юля


Предмети: Економіка Пов'язані матеріали: 
Освіта в Україні:
     


 
     
Вища школа
 
Професійна освіта
Труд деньги собирает, а вейпер их по ветру пускает. (Copyright VAPE Украина)
 
Українська література
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!